Viện Điện Tử Viễn Thông Đại Học Bách Khoa Hà Nội

  -  
*Bạn đang xem: Viện điện tử viễn thông đại học bách khoa hà nội

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Đào tạo Nghiên cứu giúp Con người Tin Tức
*

Tấm hình Họ Và Tên Chức vụ Văn Phòng Phone E-Mail
Nguyễn Xuân Dũng Phó VT phú trách rưới cửa hàng thứ chất Phòng 412 - Nhà C9 dung.nguyenxuan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trương Thu Hương Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật thông tin Phòng 412 - Nhà C9 huong.truongthu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Văn uống Tiến Phó trưởng cỗ môn Kỹ thuật thông tin Phòng 412 - Nhà C9 tien.phamvan1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hữu Thanh Viện trưởng Phòng 405 - Nhà C9 thanh hao.nguyenhuu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Đức Minh Phó VT phụ trách rưới KHcông nhân & PR Phòng 405 - Nhà C9 minch.nguyenduc1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Xuân Quyền Phó VT prúc trách nát đào tạo Phòng 405 - Nhà C9 quyen.nguyenxuan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Doãn Tĩnh Trưởng Sở môn Điện tử và nghệ thuật sản phẩm tính Phòng 408 - Nhà C9 tinh.phamdoan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Hàn Huy Dũng Phó trưởng cỗ môn Điện tử với kỹ thuật thiết bị tính Phòng 618 - Tòa bên thư viện Tạ Quang Bửu dung.hanhuy_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thái Hà Giảng viên Phòng 405 - Nhà C9 ha.nguyenthai_at_dienanhkichtruong.com.vn_edu_vn
*
Nguyễn Thanh khô Bình Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 binc.nguyenthanh2
phối.dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Quang Vinh Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 vinh.tranquang1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thu Nga Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 thunga.nguyen1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hoàng Dũng Giám đốc trung trọng điểm thực hành Phòng 406 - Nhà C9 dung.nguyenhoang_a_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Thị Ngọc Lan Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 lan.tranthingoc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Tiến Dũng Viện Trưởng Viện Đào sinh sản Liên tục Phòng 406 - Nhà Cp dzung.nguyentien
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Văn uống Đức Giám đốc trung chổ chính giữa ngôn ngữ và đàm phán học thuật Phòng 412 - Nhà C9 duc.nguyenvan1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Huy Hoàng Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hoang.nguyenhuy


Xem thêm: Bài Tập Toán Chuyên Ngành Điện Tử Viễn Thông (Ts, Giáo Trình Toán Chuyên Ngành Điện Tử

dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Tạ Thị Kyên Huệ Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hue.tathikim_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Quốc Khương Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 khuong.nguyenquoc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Nguyễn Tkhô hanh Loan Phó trưởng cỗ môn ĐT&KTMT, PGĐ Trung trung tâm Nghiên cứu vớt Phát triển Điện tử Viễn thông Phòng 406 - Nhà C9 loan.phamnguyenthanh
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Quang Minh Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 minc.nguyenquang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Ngọc Tuấn Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 tuan.tranngoc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Tài Hưng Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 hung.nguyentai_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Hoàng Mạnh Thắng Giảng viên Room 406 -Bloông chồng C9 thang.hoangmanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thị Klặng Thoa Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 trét.nguyenthikim
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vũ Song Tùng Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 tung.vusong
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Ngô Vũ Đức Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 duc.ngovu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hồng Anh Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 anh.nguyenhong
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
*
Phạm Thành Công Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 cong.phamthanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phùng Thị Kiều Hà Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 ha.phungthikieu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hoàng Hải Trưởng bộ môn Hệ thống viễn thông Phòng 407 - Nhà C9 hai.nguyenhoang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vương Hoàng Nam Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 nam giới.vuonghoang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Anh Quang Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 quang đãng.nguyenanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
*
Nguyễn Hữu Trung Trưởng Sở môn Điện tử Hàng ko vũ trụ, Phó trưởng chống Cớ sngơi nghỉ vật chất Phòng 410 - Nhà C9 trung.nguyenhuu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Vũ Thắng Phó trưởng chống đào tạo Phòng 407 - Nhà C9 thang.nguyenvu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Khắc Kiểm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà nội Phòng 410 - Nhà C9 kiem.nguyenkhac_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vũ Vnạp năng lượng Yêm Trưởng phòng tổ chức triển khai cán bộ Phòng 407 - Nhà C9 yem.vuvan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thành Chuyên Phó giám đốc trung trọng điểm nghiên cứu và phân tích và cách tân và phát triển Điện tử Viễn thông Phòng 407 - Nhà C9 chuyen.nguyenthanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Nam Phong Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 phong.nguyennam_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phan Xuân Vũ Phó trưởng cỗ môn Hệ thống Viễn thông Phòng 407 - Nhà C9 vu.phanxuan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phương thơm Xuân Quang Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 quang.phuongxuan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thúy Anh Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 anh.nguyenthuy1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Hán Trọng Thanh Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 thanh khô.hantrong_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Đặng Quang Hiếu Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 hieu.dangquang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Tiến Hòa Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 hoa.nguyentien_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Mạnh Hoàng Trưởng bộ môn Mạch với xử trí tín hiệu Phòng 408 - Nhà C9 hoang.tranmanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Dương Tấn Nghĩa Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 nghia.duongtan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hữu Phát Phó trưởng bộ môn Mạch với xử trí tín hiệu Phòng 408 - Nhà C9 phat.nguyenhuu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Đào Lê Thu Thảo Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 thao.daolethu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Ngọc Văn Phó trưởng chống các đại lý trang bị chất Phòng 408 - Nhà C9 van.nguyenngoc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Thị Tkhô hanh Hải Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 nhị.tranthithanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Lê Thị Lan Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 02438683087 lan.lethi1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Bích Huyền Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 huyen.nguyenbich_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Anh Vũ Phó trưởng bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh Phòng 418 - Nhà C9 vu.trananh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Phúc Ngọc Phó trưởng bộ môn Công nghệ Điện tử cùng Kỹ thuật Y sinh Phòng 411 - Nhà C9 ngoc.phamphuc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vũ Duy Hải Phó trưởng chống tuyển chọn sinh Phòng 411 - C9 nhị.vuduy_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Phan Kiên Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 kien.nguyenphan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thu Vân Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 van.nguyenthu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trịnh Quang Đức Giảng viên Phòng 402 - Nhà C9411 - Nhà C9 duc.trinhquang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Mạnh Hùng Phó trưởng phòng Công tác sinch viên Phòng 411 - Nhà C9 hung.phammanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Đinc Thị Nhung Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 nhung.dinhthi_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Minh Đức Giảng viên Phòng 411- Nhà C9 duc.nguyenminh2_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
Đào Việt Hùng Giảng viên Phòng 411 - C9 hung.daoviet_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Dương Trọng Lượng Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 luong.duongtrong_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
Nguyễn Việt Dũng Trưởng Sở môn Công nghệ Điện tử cùng Kỹ thuật Y sinh Phòng 411 - Nhà C9 dung.nguyenviet1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
Hoàng Quang Huy Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 huy.hoangquang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Đỗ Trọng Tuấn Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 tuan.dotrong_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vũ Hải Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 nhị.vu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Trung Dũng Tổng người đứng đầu BKHoldings Phòng 408 - Nhà C9 dung.nguyentrung1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Minh Đức PGiám đốc Trung chổ chính giữa giảng dạy thực hành thực tế Điện tử Viễn thông Trung chổ chính giữa thực hành duc.nguyenminh3


Xem thêm: Câu Chuyện Tuổi Trẻ Sau 10 Năm Của Dàn Diễn Viên "Bước Nhảy Xì Tin"

dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Văn uống Khang Chủ tịch Hội đồng Viện Nhà C9 - Phòng 406 khang.nguyenvan1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Văn uống Bình Giảng viên Nhà C9 - Phòng 409 binc.phamvan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn