SỐ ĐIỆN THOẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP HCM

  -  

* Giờ thao tác làm việc hành chánh: SÁNG: 7g - 11g CHIỀU: 12g - 4g00


Phòng Thứ đọng 2 Thứ đọng 3 Thứ 4 Thứ đọng 5 Thứ 6 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Thương Mại Dịch Vụ 01 Thương Mại & Dịch Vụ 02 Dịch Vụ Thương Mại 03 Thương Mại & Dịch Vụ 04 Thương Mại & Dịch Vụ 05 Dịch Vụ Thương Mại 06 Thương Mại Dịch Vụ 07 Thương Mại Dịch Vụ 08 Thương Mại & Dịch Vụ 09 Thẩm mỹ da Thẩm mỹ domain authority Thđộ ẩm mỹ da 009 015 Bệnh domain authority nặng - BHYT 013 - BHYT 012 - BHYT trẻ em 010 014 017 018 Dịch Vụ Thương Mại 10 Thương Mại Dịch Vụ 11 P..111 - VIPhường - Nam khoa Trại-LS3 VIP_1 VIP_2 VIP_3 P.219-Phụ khoa P.220-DV-Phụ khoa ĐỐT ĐIỆN 217 VIP_4 P..113 - DV - Nam khoa 115 116 117 118 Phường.112 - Nam khoa P.221-VIP-Phú khoa
Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kyên Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Thanh hao Hùng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Duy Cường Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Đỗ Thị Thanh khô Tâm
Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minc Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Tkhô nóng Phương Bs.Võ Tkhô cứng Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Klặng Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Klặng Cúc LS2
Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Bs.Quận Hoàng Mai Loan Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Tkhô nóng Phương Bs.Huỳnh Thị Tkhô hanh Thùy
Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Thị Klặng Cúc (DD) Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hà Văn uống Phước
Bs.Nguyễn Thị Tkhô nóng Thơ Bs.Nguyễn Thị Minc Anh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Minc Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Huỳnh Thị Tkhô hanh Thùy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh khô Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Tkhô cứng Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lư Huỳnh Tkhô nóng Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Phạm Thị Kyên Ngọc Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.BS Phường.KHTH Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Minh Dũng
Bs.Lê Thị Minch Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Huỳnh Thị Tkhô nóng Thùy Bs.Huỳnh Thị Tkhô giòn Thùy
Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minc Ngọc Bs.BS Phường.CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.CNK Bs.TMD Bs.Trần Duy Cường
Bs.Huỳnh Thị Tkhô hanh Thùy Bs.BS P.KHTH Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Tkhô hanh Thùy Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn
Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lư Huỳnh Tkhô cứng Thảo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Bá Tòng Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minc Đoàn Bs.Phạm Thị Kyên Ngọc Bs.Lê Minch Dũng Bs.Lê Thị Minc Ngọc Bs.Trần Bá Tòng
Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kyên ổn Mỹ Hồng Bs.Hà Hà Cđộ ẩm Nhung Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cđộ ẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Tkhô cứng Thảo Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Hà Vnạp năng lượng Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lư Huỳnh Tkhô nóng Thảo Bs.Vũ Thị Phương thơm Thảo Bs.Quận Hoàng Mai Loan
Bs.Võ Tkhô hanh Phương Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Minc Anh Bs.Hà Văn Phước
Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Bs.Nguyễn Tkhô nóng Hùng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Trọng Hào
Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Tkhô nóng Trúc Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Bs.Vũ Thị Phương thơm Thảo Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Thị Hoài Hương
Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Thế Minc Lợi Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.BS BM PNT Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em
Bs.BS Phường.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.BS P..CĐT Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phan Minch Đoàn
Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân
Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn uống Phước Bs.Hà Văn uống Phước Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Hà Văn Phước Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến