CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH VIÊN PHÂN

  -  
*

*

Hình viên phânlà phần hình tròn giới hạn bởi một cung và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên phân AmB, biết góc ở tâm AOB = 60ovà bán kính đường tròn là 5,1cm (h.64).

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình viên phân

*

Hình 64


Tam giác OAB là tam giác đều có cạnh R= 5,1 cm.

Công thức tính diện tích tam giác đều cạnh a là:

*

Do đó, diện tích tam giác đều OAB cạnh OA= R = 5,1 cm là:

*

Diện tích hình quạt tròn AOB là:

*

Từ (1) và (2) suy ra diện tích hình viên phân là:

*


Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).

Tính diện tích hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.

Xem thêm: Truyền Thuyết Mạnh Bà Diễn Viên, Truyền Thuyết Mạnh Bà


Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65)

Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).


Lấy cạnh BC của một tam giác đều làm đường kính, vẽ môt nửa đường tròn về cùng một phía với tam giác ấy đối với đường thẳng BC. Cho biết cạnh BC = a, hãy tính diện tích của hai hình viên phân được tạo thành.


Tính diện tích hình HOABINH (miền gạch sọc).

Xem thêm: "Cực Phẩm" Màn Ảnh Phim Hè 2018 Để Thấy Bạn Cần Phải Chắt, 18 Bộ Phim Được Trông Chờ Nhất Trong Năm 2018

*

Hình 62


Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1cm. Nêu cách vẽ (h.63).

*


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, dienanhkichtruong.com.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*