Điện ảnh hôm nay đã trở thành hàng hóa thực sự

Sau gần 2 năm ở ẩn trong rừng, đạo diễn Lưu Trọng Ninh tiếp tục say sưa với dự án làm phim mới.