Non từ kịch bản đến diễn xuất, tiếc cho phim 'Trường học bá vương'

Bộ phim sở hữu êkíp trẻ từ đạo diễn đến diễn viên, dù nỗ lực chọn chủ đề mới lạ nhưng vẫn chưa thể làm tốt như mong đợi.