Chuyện tội lỗi nhuốm màu sắc dục trong phim 'Chị chị em em'

Với sự tham gia của Thanh Hằng, Chi Pu, Lãnh Thanh và được dán nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi), "Chị chị em em" khai thác khá mạnh yếu tố sắc dục.