Xôn xao chuyện phim bị nghi vay mượn ý tưởng vẫn được giải Cánh Diều Vàng

Giống như kết quả ở mùa giải trước, sự lựa chọn của hội đồng chấm chọn giải Cánh Diều Vàng năm nay một lần nữa gây tranh cãi.