'Giấc mơ Mỹ' của Mai Thu Huyền nhiều sạn

Tác phẩm mới của Bình Minh, Mai Thu Huyền có thông điệp nhân văn nhưng kịch bản lỏng lẻo, dựng phim rối và kỹ xảo sơ sài.