Cẩn thận với Ứng dụng Tử thần

Nhiều người hay tham gia những trò chơi trên mạng kiểu “Bạn sẽ là ai sau 30 năm nữa?” hay “Kiếp trước bạn là ai?” như một thú giải trí thời công nghệ 4.0.