Nhiều kỷ niệm với bộ phim 'Lục Vân Tiên' của 18 năm trước

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền vừa đưa lên trang các nhân những chia sẻ ngắn về bộ phim truyền hình "Lục Vân Tiên" do anh cùng đồng môn Lê Bảo Trung và thầy Đỗ Phú Hải thực hiện năm 2002.