Cuối cùng, nghệ sĩ Trung Hiếu đã có vợ

NSND Trung Hiếu vừa “rước nàng về dinh” ở tuổi 46. Hôn lễ tuy chưa được tổ chức tại Hà Nội, nhưng cũng đủ làm xôn xao làng văn nghệ phía Bắc.