Nghệ sĩ nam lận đận đường tình, Chế Linh giữ kỷ lục 4 đời vợ, 14 người con

Kim Tử Long, Trần Lực, Công Lý, Chiến Thắng, Hiệp Gà, Tú Dưa... đều là những nghệ sĩ lần đận tình duyên, nhiều đời vợ, nhưng hiện tại, danh ca Chế Linh giữ kỷ lục với 4 đời vợ và 14 con.