Lâm Phong chia tay bạn gái sau 5 năm yêu

Tài tử TVB Hong Kong chia sẻ anh kết thúc mối quan hệ với cô bạn gái kém nhiều tuổi Ngô Thiên Ngữ trong êm thấm.