Lão diễn viên 72 tuổi phim võ thuật không cần cascadeur

Không chỉ là võ sĩ Karate 7 đẳng, tam đẳng Judo, nhị đẳng Akido, Kurata Yasuaki còn được biết đến là một diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Nhật Bản, là "đối thủ" của nhiều ngôi sao võ thuật Hoa ngữ.