Hác Thiệu Văn một mình trở lại đại náo Ô Long viện ở tuổi 28

Năm 1994, khán giả châu Á lên cơn sốt với 2 cậu nhóc Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn trong bộ phim "Tân Ô Long viện".