Những ngôi sao nam từng bị lạm dụng tình dục

Điểm chung giữa trưởng nhóm Linkin' Park và Gun' N Rose là họ đều là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục ngay từ khi còn bé.