Cậu con trai cả của nhà Angelina Jolie muốn ra ở riêng

Chưa đủ tuổi ra ở riêng nhưng thái độ kiên quyết của Maddox Chivan khiến Brad Pitt và Angelina Jolie căng thẳng, họ sợ Maddox rời đi do những tổn thương tinh thần.