Angelina Jolie và Brad Pitt gặp nhau tại tòa án xử ly hôn

CNN ngày 6/11 thông tin tòa án tối cao tại Los Angeles - Mỹ quyết định giải quyết dứt điểm vụ ly hôn dây dưa giữa Brad Pitt và Angelina Jolie vào ngày 4/12.