Buồn thay, điện ảnh Hong Kong đã qua rồi thời hoàng kim, không còn nhiều phim hay

Hollywood tăng sức ảnh hưởng và sự trỗi dậy của điện ảnh Hàn Quốc, Thái Lan... khiến Hong Kong không còn là kinh đô điện ảnh châu Á.