Ác nữ váy đỏ báo thù

Những cuộc báo thù là đề tài hấp dẫn, không chỉ cho phim hành động mà còn được khai thác nhiều trong dòng phim kinh dị, khiến kẻ thù phải chết thảm khốc nhất bởi tội lỗi mình gây ra.