Nhà làm phim Ấn Độ kiện phim 'Ký sinh trùng' đạo kịch bản

Nhà làm phim người Tamil - ông PL Thenappan nói sẽ kiện ekip sản xuất "Parasite" (Ký sinh trùng) vì cho rằng tác phẩm này "vay mượn" quá nhiều chi tiết từ phim "Minsara Kanna" của ông.