Những điều chưa biết quanh cuộc tẩu thoát vô vọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc

“Battleship Island” lấy cảm hứng từ câu chuyện bi thương có thật trong thời kỳ đất nước Triều Tiên trở thành thuộc địa của Nhật Bản năm 1945.