Phim của 'gã đầu trọc vàng Trung Quốc' nhận giải Gạt tàn bẩn 2019

Do Từ Tranh đóng chính, bộ phim "Dying to Survive" (phát hành online tại Việt Nam với tên "Chết để hồi sinh") đã bị Hiệp hội Kiểm soát thuốc lá Trung Quốc (CATC) điểm mặt gọi tên.