Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định tố XQ 'xài chùa' ảnh nude

Họa sĩ, nhiếp ảnh gia chuyên chụp nude Dương Quốc Định bức xúc tố Công ty XQ vi phạm bản quyền ảnh nude nghệ thuật.