Thanh Tuấn, Minh Vương được phong danh hiệu NSND

Trong danh sách chính thức được công bố của đợt xét tặng lần thứ 9, những người được phong tặng NSND đã có tên nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Thanh Tuấn.