Tượng sáp Giáo sư Trần Văn Khê bị gia đình chê xấu

Vài người con của cố giáo sư nhận xét chân dung ông ở Nhà trưng bày tượng sáp TP.HCM bị tạo hình sai, yêu cầu ngừng giới thiệu.