Trong mùa dịch, sự mất mát của nghệ sĩ chỉ là rất nhỏ

Nghệ sĩ Thanh Thủy chia sẻ cuộc sống hiện tại và cảm xúc ngay giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến cả thế giới lo lắng.