MC Phước Lập với Triển lãm ảnh Lễ hội Áo dài TP.HCM 2020

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2020, Triển lãm ảnh Áo dài với văn nghệ sĩ là một hoạt động tôn vinh hình ảnh của chiếc áo dài dân tộc.