Show giải trí Việt ngang nhiên xuất hiện trên mạng với bản full trần trụi

Sau khi phát sóng, một số chương trình truyền hình thực tế được tuồn lên mạng với bản đầy đủ, không bị cắt tỉa. Hai trường hợp mới xảy ra gần đây cho thấy rõ hệ quả xấu từ việc “lách luật” này.