Những chương trình dành cho dân xê dịch bị 'bó chân' ở nhà trong mùa dịch

Khi cần hạn chế tụ tập những nơi đông người trong mùa dịch, bạn vẫn có thể khám phá thế giới ngay tại nhà qua ứng dụng POPS với nhiều chương trình trải nghiệm, du lịch.