Top 6 Mầm Chồi Lá Casting chính thức ra mắt khán giả nhí

6 tài năng nhí của "Mầm Chồi Lá Casting" đã chính thức ra mắt khán giả nhí trong sự kiện “Trung thu khắng khít, cười vui tít” do POPS KIDS tổ chức.