'Vợ chồng son' câu khách bằng những tiêu đề tục tĩu trên Youtube

Nhà sản xuất chương trình "Vợ chồng son" không ngại giật hàng loạt tiêu đề tục tĩu, phản cảm, liên quan đến chủ đề phòng the cho các video được đăng tải lên kênh YouTube chương trình.