Sự thật đằng sau các cuộc thi tìm kiếm tài năng: Chỉ có là 'gà' mới thắng!

Đó là những thí sinh không hẳn mạnh về chuyên môn nhưng mạnh về quan hệ và tài chính. Và họ luôn có ưu thế trong các chương trình truyền hình thực tế.