Các nghệ sĩ ơi, vui thôi đừng vui quá, kẻo trở thành vô duyên

Cố chọc cười bằng cách xoáy vào chuyện không vui, hạn chế, khuyết điểm của đồng nghiệp. Khán giả dễ dãi có thể cười, nhưng sẽ không còn tôn trọng, thiện cảm với nghệ sĩ.