Diễn viên hùng hậu liệu có cứu nổi phim chiếu mạng?

Sự đổ bộ của hàng loạt gương mặt diễn viên kỳ cựu, có sức ảnh hưởng giúp các phim chiếu mạng (web drama) được chú ý, nhưng liệu có đủ để tạo nên thành công?