Thế giới LGBT xuất hiện ngày càng nhiều trên sóng truyền hình

Không chỉ ở Việt Nam, xu hướng chọn những gương mặt thuộc cộng đồng LGBT vào các chương trình cũng lan tràn trên thế giới và trở thành đối tượng "câu khách" của nhà sản xuất.