'Đầu năm trao muối': Phim ngắn cảm động của Vũ Ngọc Đãng

Mặc dù là phim quảng cáo nhưng câu chuyện của "Đầu năm cho muối" rất xúc động khi nhắc đến tình cảm gia đình, tình cha con giữa bối cảnh ngày tết.