Tham lam làm tiếp phần hai, phim Việt luôn nhận thất bại

Có một vết xe đổ mà nhiều nhà làm phim Việt vẫn cứ bước vào: đó là làm tiếp phần hai cho những phim truyền hình ăn khách. Hậu quả nhãn tiền không ít, nhưng các nhà làm phim vẫn cứ lao vào để… chuốc lấy thất bại.