Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh và Ngô Trác Hy đóng chung bom tấn truyền hình TVB

Bộ ba mỹ nam của TVB là Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy và Mã Quốc Minh, có dịp tái hợp trong dự án phim hình sự được mong đợi “Phi Hổ cực chiến 2”.