12 đạo diễn, 34 diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc làm phim về Vũ Hán chống dịch

Đoàn phim "Bên nhau" ra mắt 10 trailer, mỗi phần là câu chuyện riêng biệt, được xây dựng từ người thật, việc thật xảy ra ở Vũ Hán từ cuối năm 2019 đến khi thành phố đẩy lùi Covid-19.