Ngành công nghiệp phim người lớn hiện nay có còn kiếm bộn tiền như xưa?

Dù có nhiều đổi thay trong suốt lịch sử 50 năm (1969-2019) nhưng ngành công nghiệp phim khiêu dâm trên thế giới vẫn ngày một phát triển và kiếm bộn tiền.