Mariah Carey kiếm tiền khủng từ một bài hát Giáng sinh viết trong 15 phút

"All I Want for Christmas is You" chính là ca khúc Giáng sinh sinh lời nhiều nhất trong 3 thập niên qua với số tiền khổng lồ là 50 triệu USD, tương đương với 3,8 triệu USD mỗi năm.