Người trẻ được xướng tên tại giải Cống hiến 2019

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 14-2019 đã ghi nhận sự đóng góp của các nghệ sĩ trẻ khi có đến 8/9 hạng mục được trao cho họ.