Vũ Cát Tường đang vươn ra thế giới

Chiều 18/10, Vũ Cát Tường đã công bố các dự án lớn của mình vào cuối năm 2018, đặc biệt là việc hợp tác với Universal Music Group.