Làn sóng xanh 2018: Ai lắm fan, người đó thắng!

Giờ đây, bên cạnh những giải thưởng nhạc số quen thuộc như Zing Music Awards, POPS Awards, Keeng Young Adwards, ta có thêm một người anh em có màu na ná: Làn sóng xanh - Next Step.