Nhạc trưởng Lưu Quang Minh hòa âm bài kinh 'Chú Đại Bi' với dàn giao hưởng

Nhạc trưởng Lưu Quang Minh cho biết đây là dự án cộng đồng quan trọng của anh và dàn nhạc Maius Philharmonic trong năm nay với mong muốn lan toả tinh thần lạc quan của Phật giáo.