Trương Trí Lâm ký hiến tạng sau khi chết

Chàng Quách Tĩnh của phiên bản "Anh hùng xạ điêu 1994" quyết định sẽ hiến tạng sau khi qua đời. Quyết định của anh nhận được sự ủng hộ từ bà xã Viên Vịnh Nghi.