Phim Việt dở đua nhau ra rạp

Ngoài phim Việt hóa "Tháng năm rực rỡ" có chất lượng tốt, còn lại phim Việt ra rạp hiện nay đều từ mức trung bình trở xuống.