Sẽ hạn chế cảnh diễn viên uống rượu bia trong phim Việt

Các cảnh tiếp khách bằng bia rượu trên phim kể từ sau ngày 24/2 sẽ bị cấm, theo Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019.