Phim tư nhân 'độc diễn' tại Liên hoan phim Việt Nam năm nay

Lần đầu tiên trong lịch sử Liên hoan phim Việt Nam, phim nhà nước không có mặt tranh giải ở thể loại phim truyện.