Phim Việt thất trận đầu năm 2020, lỗi đâu chỉ do Covid-19

Không có kỷ lục doanh thu nào được xác lập trong mùa phim tết 2020. Hai phim ra rạp liền sau đó cũng chẳng đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.