Phim của Mai Thế Hiệp được Bộ Văn hóa đầu tư 70% kinh phí

Bộ phim có đề tài học trò "Lưu bút tuổi 17-Thạch Thảo" vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đầu tư theo đề nghị của Cục Điện ảnh.