Nếu đủ can đảm, mời bạn bước lên Đồi Địa Đàng

Lấy thế mạnh của dòng phim viễn tưởng làm chủ đạo, "Đồi Địa Đàng" (Paradise Hills) là câu chuyện về một xã hội phân biệt của giai cấp giữa giàu nghèo, trai, gái.